学唐诗网

与陈伯之书

南北朝丘迟 关键词:书信
与陈伯之书原文

 迟顿首陈将军足下:无恙,幸甚,幸甚!将军勇冠三军,幸为世出,弃燕雀之小志,慕鸿鹄以高翔!昔因机变化,遭遇明主,立功立事,开国称孤。朱轮华毂,拥旄万里,何其壮也!如何一旦为奔亡之虏,闻鸣镝而股战,对穹庐以屈膝,又何劣邪!

 寻君去就之际,非有他故,直以不能内审诸己,外受流言,沈迷猖蹶,以至于此。圣朝赦罪责功,弃瑕录用,推赤心于天下,安反侧于万物。将军之所知,不假仆一二谈也。朱鲔涉血于友于,张绣剚刃於爱子,汉主不以为疑,魏君待之若旧。况将军无昔人之罪,而勋重於当世!夫迷途知返,往哲是与,不远而复,先典攸高。主上屈法申恩,吞舟是漏;将军松柏不剪,亲戚安居,高台未倾,爱妾尚在;悠悠尔心,亦何可言!今功臣名将,雁行有序,佩紫怀黄,赞帷幄之谋,乘轺建节,奉疆埸之任,并刑马作誓,传之子孙。将军独靦颜借命,驱驰毡裘之长,宁不哀哉!

 夫以慕容超之强,身送东市;姚泓之盛,面缚西都。故知霜露所均,不育异类;姬汉旧邦,无取杂种。北虏僭盗中原,多历年所,恶积祸盈,理至燋烂。况伪孽昏狡,自相夷戮,部落携离,酋豪猜贰。方当系颈蛮邸,悬首藁街,而将军鱼游於沸鼎之中,燕巢於飞幕之上,不亦惑乎?

 暮春三月,江南草长,杂花生树,群莺乱飞。见故国之旗鼓,感平生于畴日,抚弦登陴,岂不怆悢!

 所以廉公之思赵将,吴子之泣西河,人之情也,将军独无情哉?想早励良规,自求多福。

 当今皇帝盛明,天下安乐。白环西献,楛矢东来;夜郎滇池,解辫请职;朝鲜昌海,蹶角受化。唯北狄野心,掘强沙塞之间,欲延岁月之命耳!中军临川殿下,明德茂亲,揔兹戎重,吊民洛汭,伐罪秦中,若遂不改,方思仆言。聊布往怀,君其详之。丘迟顿首。

与陈伯之书拼音解读

 chí dùn shǒu chén jiāng jun1 zú xià :wú yàng ,xìng shèn ,xìng shèn !jiāng jun1 yǒng guàn sān jun1 ,xìng wéi shì chū ,qì yàn què zhī xiǎo zhì ,mù hóng hú yǐ gāo xiáng !xī yīn jī biàn huà ,zāo yù míng zhǔ ,lì gōng lì shì ,kāi guó chēng gū 。zhū lún huá gū ,yōng máo wàn lǐ ,hé qí zhuàng yě !rú hé yī dàn wéi bēn wáng zhī lǔ ,wén míng dí ér gǔ zhàn ,duì qióng lú yǐ qū xī ,yòu hé liè xié !

 xún jun1 qù jiù zhī jì ,fēi yǒu tā gù ,zhí yǐ bú néng nèi shěn zhū jǐ ,wài shòu liú yán ,shěn mí chāng juě ,yǐ zhì yú cǐ 。shèng cháo shè zuì zé gōng ,qì xiá lù yòng ,tuī chì xīn yú tiān xià ,ān fǎn cè yú wàn wù 。jiāng jun1 zhī suǒ zhī ,bú jiǎ pú yī èr tán yě 。zhū wěi shè xuè yú yǒu yú ,zhāng xiù zì rèn yú ài zǐ ,hàn zhǔ bú yǐ wéi yí ,wèi jun1 dài zhī ruò jiù 。kuàng jiāng jun1 wú xī rén zhī zuì ,ér xūn zhòng yú dāng shì !fū mí tú zhī fǎn ,wǎng zhé shì yǔ ,bú yuǎn ér fù ,xiān diǎn yōu gāo 。zhǔ shàng qū fǎ shēn ēn ,tūn zhōu shì lòu ;jiāng jun1 sōng bǎi bú jiǎn ,qīn qī ān jū ,gāo tái wèi qīng ,ài qiè shàng zài ;yōu yōu ěr xīn ,yì hé kě yán !jīn gōng chén míng jiāng ,yàn háng yǒu xù ,pèi zǐ huái huáng ,zàn wéi wò zhī móu ,chéng yáo jiàn jiē ,fèng jiāng yì zhī rèn ,bìng xíng mǎ zuò shì ,chuán zhī zǐ sūn 。jiāng jun1 dú miǎn yán jiè mìng ,qū chí zhān qiú zhī zhǎng ,níng bú āi zāi !

 fū yǐ mù róng chāo zhī qiáng ,shēn sòng dōng shì ;yáo hóng zhī shèng ,miàn fù xī dōu 。gù zhī shuāng lù suǒ jun1 ,bú yù yì lèi ;jī hàn jiù bāng ,wú qǔ zá zhǒng 。běi lǔ jiàn dào zhōng yuán ,duō lì nián suǒ ,è jī huò yíng ,lǐ zhì jiāo làn 。kuàng wěi niè hūn jiǎo ,zì xiàng yí lù ,bù luò xié lí ,qiú háo cāi èr 。fāng dāng xì jǐng mán dǐ ,xuán shǒu gǎo jiē ,ér jiāng jun1 yú yóu yú fèi dǐng zhī zhōng ,yàn cháo yú fēi mù zhī shàng ,bú yì huò hū ?

 mù chūn sān yuè ,jiāng nán cǎo zhǎng ,zá huā shēng shù ,qún yīng luàn fēi 。jiàn gù guó zhī qí gǔ ,gǎn píng shēng yú chóu rì ,fǔ xián dēng pí ,qǐ bú chuàng lǎng !

 suǒ yǐ lián gōng zhī sī zhào jiāng ,wú zǐ zhī qì xī hé ,rén zhī qíng yě ,jiāng jun1 dú wú qíng zāi ?xiǎng zǎo lì liáng guī ,zì qiú duō fú 。

 dāng jīn huáng dì shèng míng ,tiān xià ān lè 。bái huán xī xiàn ,kǔ shǐ dōng lái ;yè láng diān chí ,jiě biàn qǐng zhí ;cháo xiān chāng hǎi ,juě jiǎo shòu huà 。wéi běi dí yě xīn ,jué qiáng shā sāi zhī jiān ,yù yán suì yuè zhī mìng ěr !zhōng jun1 lín chuān diàn xià ,míng dé mào qīn ,zǒng zī róng zhòng ,diào mín luò tūn ,fá zuì qín zhōng ,ruò suí bú gǎi ,fāng sī pú yán 。liáo bù wǎng huái ,jun1 qí xiáng zhī 。qiū chí dùn shǒu 。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译赏析

与陈伯之书译文及注释

译文  丘迟拜上:陈大将军足下,(一向)安好,万分荣幸。将军的英勇是全军之首,才能也是应世的豪杰。您摈弃(庸人的)燕雀小志(及时脱离了齐国),仰慕(贤能的)鸿鹄高飞的远大抱负(而投奔了梁王)。当初(您)顺应机缘,(改换门庭),碰上了贤明的君…详情

作者介绍

丘迟  丘迟(464—508),字希范,吴兴乌程(今浙江省湖州市)人,丘灵鞠之子。南朝梁文学家。初仕南齐,官至殿中郎、车骑录事参军。后投入萧衍幕中,为其所重。梁天监三年,丘迟由中书侍郎出为永嘉太守。 丘迟诗文传世者不多,所作《与陈伯… 详情

转载请注明:学唐诗网原文链接 | https://www.xuetangshi.com/shici/62016.html

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),部分内容原作者已无法考证,版权归原作者所有。学唐诗网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

古文典籍

经典名句

热门成语